Maciej Troć, ekspert WEI, w rozmowie z ISBtech o najnowszym projekcie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC).

Co pan sądzi o zaproponowanych zmianach do ustawy o KSC w kontekście udziału operatorów telekomunikacyjnych w procesie oceny dostawców wysokiego ryzyka?

Zaproponowana zmiana zakłada udział jedynie wąsko określonej grupy przedsiębiorców telekomunikacyjnych w tym procesie wskazanej na podstawie kryterium przychodowego.

Takie ujęcie tego kryterium prowadzi do wyłączenia z procesu oceny szeregu małych i średnich przedsiębiorców telekomunikacyjnych, co budzi istotne wątpliwości w świetle tego, że Ci przedsiębiorcy będą ponosili bezpośrednie konsekwencje uznania danego podmiotu za dostawcę wysokiego ryzyka.

Czy warunek finansowy udziału w tej procedurze narusza jakieś normy prawne?

Można argumentować, że sama konstrukcja kryterium finansowego może być uzasadniona powodami proceduralnymi, tj. udział bardzo wielu przedsiębiorców w tym procesie mógłby sprawić, że proces byłby w praktyce wysoce nieefektywny i prowadzone byłyby działania obstrukcyjne.

Jednak kryterium finansowe określone w nowelizacji KSC wydaje się być nadmiernym zawężeniem katalogu podmiotów uprawnionych do uczestnictwa w procesie oceny, bowiem jest ono zakreślone tak wąsko, że jest de facto równoznaczne z wykluczeniem ogromnej części podmiotów rynkowych z tego procesu.

Jaki może być wpływ projektowanych przepisów na funkcjonowanie rynku telekomunikacyjnego?

Przepisy nakładają na przedsiębiorców szereg obowiązków związanych z obsługą nowej kategorii incydentów – incydentów  telekomunikacyjnych – oraz pośrednio powodują niepewność co do możliwości korzystania ze sprzętu i oprogramowania dostawców rynkowych w przyszłości. Wpłynie to zapewne na wzrost kosztów działalności po stronie przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Jaki wpływ na rozwój technologii 5G w Polsce może w Pana ocenie mieć ustawa o KSC w obecnym kształcie?

W świetle obecnego kształtu ustawy o KSC rozwój technologii 5G w Polsce będzie zasadniczo zależała od sprawności działania państwa polskiego w tym zakresie. Wydaje się, że zaangażowanie w szerszym zakresie podmiotów prywatnych zwiększyłoby efektywność rozwoju technologii 5G w Polsce.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj