Chcemy skomercjalizować globalnie polski grafen

Maciej Gałązka, prezes Advanced Graphene Products (AGP) w rozmowie z ISBtech o ofercie publicznej i planach rozwojowych producenta grafenu.

Jaką ofertę spółka planuje?

Na początku II kwartału br. zamierzamy przeprowadzić ofertę publiczną do 2,5 mln EUR.  Skorzystamy z procedury uproszczonej, która nie wymaga zatwierdzenia prospektu przez KNF, wystarczy publikacja memorandum informacyjnego sporządzonego zgodnie z przepisami prawnymi. 

Jaką kwotę chce pozyskać i na jakie cele?

Przez ostatnie 2-3 lata wspólnie z naszymi Klientami prowadziliśmy intensywne prace nad zastosowaniem wytwarzanego przez nas grafenu w takich materiałach jak: kompozyty węglowe, żywice, polimery, filamenty do druku 3D, pokrycia antykorozyjne, smary i oleje.

Włożony wysiłek i wykonana praca zaczynają przynosić pierwsze efekty w postaci listów intencyjnych oraz pierwszych zamówień. Aby utrzymać zaplanowany poziom wzrostu, konieczne są inwestycje przede wszystkim w rozbudowę parku maszynowego oraz powiększenia przestrzeni przeznaczonej na cele produkcji. Właśnie na ten cel, chcielibyśmy przeznaczyć większą część pozyskanych z emisji środków. 

Jednocześnie, pozyskanie kapitału pozwoli nam również na rozpoczęcie komercjalizacji pilotażowych, które będą pierwszym etapem produkcji przemysłowej. Dążymy do rocznej sprzedaży produkcji na poziomie ponad 1t. Rozwój na tym poziomie związany jest z koniecznością uzyskania certyfikacji REACH, która stanowi potwierdzenie tego, że dany producent potrafi identyfikować ryzyka związane z substancjami chemicznymi, które produkuje i sprzedaje na rynek EU.

Certyfikat ten jest niezbędny do operowania w dużej skali w branży chemicznej oraz nanomateriałów. Chodzi o wszystkie substancje, które mogą znaleźć się w przedmiotach codziennego użytku. Skrót REACH oznacza oznacza rejestrację (Registration), ocenę (Evaluation), autoryzację (Authorisation) i ograniczenie chemikaliów (Restriction of Chemicals). 

Dodatkowo, planujemy zintensyfikować dotychczasową aktywność marketingową, która już obecnie przynosi pierwsze pozytywne efekty. Część pozyskanych środków zasili również nasz kapitał obrotowy. 

Jakie są główne założenia strategii i kluczowe milestones?

Advanced Graphene Products wytwarza wysokiej jakości grafen płatkowy (GO, rGO), który jest dedykowany do takich zastosowań jak kompozyty węglowe, żywice epoksydowe, filamenty 3d, farby, powłoki antykorozyjne czy polimery. Posiadamy podpisane zarówno listy intencyjne, jak i kontrakty na opracowanie zastosowań komercyjnych grafenu ze spółkami takimi jak: Kross, GRM System, Europejska Agencja Kosmiczna, Frako-Term, GM Color, czy Pimar-Plastics.

Ponadto, AGP ma własną, opatentowaną technologię produkcji grafenu powierzchniowego z ciekłego metalu – HSMG, dzięki czemu możemy z powodzeniem produkować obie znane formy grafenu.  

Strategia Spółki zakłada w 2021 roku kilkukrotny wzrost mocy produkcyjnych, zaś w latach 2022-2024 planowane są pierwsze, pełne komercjalizacje przemysłowe opracowanych aplikacji grafenu. Chcemy także stale prowadzić dalsze prace badawczo-rozwojowe nad nowymi aplikacjami produkowanego przez nas grafenu lub półproduktów zawierających grafen (przedmieszki, masterbatche). Aktualnie prowadzimy zaawansowane prace nad sześcioma projektami. Szacujemy, że przy pełnej komercjalizacji przemysłowej każde z tych zastosowań grafenu ma potencjał sprzedaży średnio ok. 35 mln zł.

Według naszej wiedzy, AGP jest jedyną w kraju spółką, posiadającą w 100% prywatną strukturę kapitału, i której skala działalności umożliwia komercjalizację produkowanego grafenu na skalę przemysłową. 

Jako jedyni na świecie produkujemy grafen w technologii HSMG, zapewniającej najlepsze parametry jakościowe grafenu powierzchniowego, który może być wykorzystywany w najbardziej wymagających zastosowaniach takich jak np. elektronika, w tym: mikroprocesory, sensory, tranzystory. Patenty Spółki obejmują zarówno sposób wytwarzania grafenu z ciekłego metalu, jak i sposób oddzielania grafenu od ciekłej matrycy formującej.

Dlaczego najpierw NC?

Ze względu na przyjętą strategię rozwoju, model biznesu i planowaną ofertę publiczną, naszym potrzebom i planom najbardziej odpowiada rynek NewConnect. Do obrotu na tym rynku chcemy wprowadzić wszystkie akcje spółki. Oczywiście akcje należące do obecnych akcjonariuszy zostaną objęte standardowymi umowami ograniczającymi możliwość zbycia (tzw. lock-up).

Czy spółka może podać wyniki finansowe?

W 2020 r. wypracowaliśmy blisko 300 tys. zł przychodów (wynik przed badaniem przez biegłego rewidenta), wobec 679 tys. zł w roku 2019. Zmniejszenie poziomu przychodów było związane przede wszystkim z pandemią Covid-19. Spadek liczby zamówień na nasze produkty spowodował obniżenie obrotów. Jednakże, zrekompensowaliśmy to częściowo za pomocą dotacji rządowej związaną z przeciwdziałaniom skutkom Covid-19, dzięki czemu pozyskaliśmy dodatkowe 122 tys. zł.

Czy emisja tylko do wybranych, instytucjonalnych czy będzie tez pula dla indywidualnych?

Oferta nowych akcji będzie skierowana zarówno do inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.

Kto (oprócz cc group) jest doradcą w ofercie?

W przygotowaniu do oferty doradzać nam będą wyspecjalizowani i doświadczeni doradcy. Są to: cc group sp. z o.o. – będący doradcą finansowym zarządu i który odpowiada za prowadzenie i koordynację całego procesu ze strony spółki i komunikację z inwestorami, doradca prawny WBW Weremczuk Bobeł & Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych. Podmiotem, który będzie odpowiedzialny za oferowanie został wybrany Dom Maklerski Navigator S.A.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj