Piotr Prajsnar, Cloud Technologies

Piotr Prajsnar, prezes Cloud Technologies, w rozmowie z ISBtech o minionym roku i perspektywach i planach na lata 2022 i 2023.

Jak oceniacie ubiegły rok i w jakiej kondycji znajduje się obecnie globalna branża reklamy cyfrowej?

Za tydzień opublikujemy raport finansowy za ostatni kwartał, jednak już teraz możemy stwierdzić, że poprzedni rok był dla firmy i naszych akcjonariuszy bardzo udany. W pierwszych 9 miesiącach wygenerowaliśmy EBITDA na poziomie 13,4 mln zł, co oznacza wzrost aż o 471% r/r, a zysk netto wyniósł 7,5 mln zł. Jest to efekt rozwijanego przez nas od 2019 roku nowego modelu biznesowego oraz dynamicznych wzrostów kluczowego segmentu Data enrichment, który odpowiada już za blisko połowę przychodów grupy i odznacza się wysoką marżowością na poziomie bliskim 70%.

Poprzedni rok poza intensywnym skalowaniem nowego modelu biznesowego Cloud Technologies, był także okresem normalizacji na rynku reklamy cyfrowej. Powróciła standardowa sezonowość, budżety marketingowe przewyższają już te sprzed pandemii i cała branża reklamy internetowej wychodzi z tych perturbacji wzmocniona. Według szacunków agencji Zenith, reklama cyfrowa wzrosła w 2021 roku o 25%, a w 2022 roku spodziewana dynamika sięgnie 14%.

Ubiegły rok to również jubileusz 10-lecia powstania Cloud Technologies, z firmy o początkowo lokalnym charakterze, staliśmy się globalnym podmiotem o ugruntowanej pozycji rynkowej. Co więcej, dane i big data są obecnie ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, a nasze produkty i technologie adresują te rosnące potrzeby. Z końcem listopada ogłosiliśmy także nową strategię rozwoju na lata 2021-2023. Jesteśmy gotowi stać się wiodącym dostawcą na globalnym rynku danych i w tym celu przeprowadzimy inwestycje do 50 mln zł. Finansowanie będzie pochodzić ze środków własnych, bez korzystania z długu czy emisji akcji.

Czy mógłby Pan przybliżyć najważniejsze założenia nowej strategii?

Planowane przez nas inwestycje do 50 mln zł, zakładają m.in. przeprowadzenie skupu akcji własnych i realizację programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników. W ubiegły poniedziałek, na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, podjęta została uchwała o rozpoczęciu skupu do 250 tys. akcji własnych w formie ciągłej, za pośrednictwem rynku. W przyszłości akcje te będą mogły zostać objęte przez pracowników, jeżeli zostanie spełnione kryterium KPI w postaci osiągnięcia skumulowanej EBITDA w latach 2021-2023 na poziomie 55 mln zł. Jest to warunek realizacji programu motywacyjnego, a nie oficjalna prognoza spółki. Mamy aspiracje aby zanotować wyższy wynik.

Kolejnym elementem strategii jest rozwój globalnych kanałów sprzedaży oraz zachowanie aktywnej postawy na rynku akwizycji. Swoją uwagę koncentrujemy głównie na podmiotach, które pozwolą nam zwiększyć sprzedaż w kluczowym dla nas segmencie Data enrichment, dlatego poszukujemy firm z międzynarodową siecią dystrybucji danych. W 2021 roku dokonaliśmy akwizycji hiszpańskiego podmiotu The Linea1 MKT i nie jest to nasze ostatnie słowo.

Obszary w które inwestujemy to również działalność B+R oraz zakup technologii. Cały czas rozwijamy naszą autorską platformę DMP służącą do pozyskiwania i przetwarzania anonimowych danych internetowych, które następnie są przez nas zamieniane w finalny produkt, czyli skatalogowane i wartościowe segmenty danych. Sprzedajemy je, umożliwiając naszych odbiorcom precyzyjne targetowanie reklamy internetowej, co przekłada się nawet na kilkukrotny wzrost efektywności prowadzonych przez nich kampanii marketingowych.

W celu uzyskania dodatkowych synergii, zamierzamy również kupić kod źródłowy platformy DSP, która służy do automatycznego zakupu powierzchni reklamowej w internecie. Pełna kontrola nad platformą DSP i autorska technologia DMP, pozwolą uzyskać nam niezależność na rynku reklamy internetowej i zwiększą naszą przewagę konkurencyjną. Realizacja poszczególnych elementów nowej strategii na lata 2021- 2023 zapewni Cloud Technologies dynamiczny rozwój w kolejnych latach.

A czego spodziewacie się w bieżącym, 2022 roku?

Priorytetem jest dla nas budowanie wartości dla akcjonariuszy oraz kontynuacja realizacji obranej przez nas strategii. W tym roku podejmiemy również decyzję co do terminu przejścia na główny rynek GPW, planujemy przeniesienie najpóźniej do końca 2023 roku. Nie przewidujemy przy tym żadnej nowej emisji akcji, mamy komfortową sytuację finansową – na koniec III kwartału posiadaliśmy 25 mln środków pieniężnych oraz co kwartał raportujemy dodatni cash flow. Główny rynek umożliwi nam dotarcie do szerszego grona inwestorów, w tym instytucjonalnych.

Rosnąca branża, postępująca cyfryzacja i wzrost znaczenia reklamy internetowej sprawiają, że Cloud Technologies ma dobre perspektywy na rok 2022 i ciężko pracujemy, aby znalazło to swoje odzwierciedlenie w sprawozdaniach finansowych. Posiadamy skalowalny model biznesowy o globalnym zastosowaniu i jesteśmy gotowi stać się jednym z wiodących dostawców danych na świecie w horyzoncie najbliższych kilku lat.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj