Tomasz Król, Ailleron

Tomasz Król, członek zarządu i dyrektor finansowy Ailleron, w komentarzu eksperckim dla ISBtech o planach rozwojowych giełdowej spółki i planowanych akwizycjach.

Trzeci kwartał 2021 roku zamykamy ze znacznym zyskiem dla Ailleron. Jest to podtrzymanie dobrego trendu, który z zadowoleniem obserwujemy od początki 2020 roku. Wypracowaliśmy solidny wynik z działalności operacyjnej – 15,1 mln zł – jest to wzrost o ponad 85%. Poprawiliśmy nasze wyniki finansowe, i to w każdym z segmentów działalności. Wzrosły wyniki zarówno Enterprise Services, jak i FinTech oraz HotelTech.

Prężnie działamy w obszarach, które mają duży potencjał na rozwój i zwiększenie naszych przychodów. Ailleron kontynuuje prace R&D nad budową rozwiązania LiveBank SaaS w modelu cloud. Nowy model funkcjonowania to dla nas dużo lepsza skalowalność rozwiązania oraz możliwość dynamicznego dostosowywania kontraktów do potrzeb klienta. Innymi słowy to rozwiązanie na miarę dzisiejszych czasów i z pewnością pozwoli Ailleron na osiągniecie coraz lepszych wyników ze sprzedaży w przyszłości.

Również stawiamy na development produktowy w pozostałych obszarach FinTech gdyż dostrzegamy ogromne zainteresowanie naszymi rozwiązaniami. Zmiany wywołane pandemią sprawiły, że digitalizacja, zwłaszcza sektorze finansowym znacznie przyśpieszyła. Z naszych obserwacji wynika, że ten trend będzie kontynuowany również w kolejnych kwartałach.

Konsekwentnie realizujemy strategię przyjętą wspólnie z Enterprise Investors, która ma na celu zwielokrotnienie wartości – czego efektem jest akwizycja nowych Spółek Code Factory Rumunia oraz Code Factory Mołdawia. Inwestycja ta otwiera nam wejście na rynek wysokiej klasy specjalistów IT z obszaru Bałkanów i tym samym stwarza możliwość budowania zespołów programistów poza Polską.

Zgodnie z postanowieniami umowy z Enterprise Investors, Ailleron nadal sprawuje kontrolę nad działalnością operacyjną Software Mind – powoduje to, że Ailleron w dalszym ciągu dokonuje pełnej konsolidacji ze spółką Software Mind oraz podmiotami od niej zależnymi, a wydzielenie wyniku na akcjonariusza dominującego oraz akcjonariuszy mniejszościowych następuje na poziomie wyniku netto. Oczywiście wpływa to wprost na wynik jaki jest przypisany bezpośrednio do akcjonariusza dominującego chociażby porównując to z wynikami jakie Grupa osiągała w roku poprzednim.

Niemniej jednak wszystkie obecnie działania nakierowane są na to aby w najbliższym czasie ten ubytek na wyniku netto po stronie Ailleronu przywrócić do poziomu sprzed sprzedaży udziałów w Software Mind. Służą temu przede wszystkim – dokonywane przez Software Mind akwizycje kolejnych podmiotów, których osiągane wyniku są w stanie w krótkim okresie czasu przynieść zamierzony efekt wzrostu wyników i tym samym wartości spółki. Ponadto prowadzone obecnie intensywne prace R&D w obszarze FinTech w naszej ocenie już od 2022 roku będą podlegały monetyzacji w postaci nowych kontraktów.

Cały rok 2021 jest rekordowym wynikiem pod względem skali działalności i wyników. W perspektywie całego roku planujemy utrzymać trend jaki jest zauważalny już w pierwszych 3 kwartałach 2021 roku. Jak widać w latach poprzednich w głównej mierze na wyniki i przychody przełożenie miał ostatni kwartał roku bo stanowił średniorocznie ok 36% w strukturze przychodów. Teraz powinien być to poziom zbliżony przy czym wzrost organiczny jak i akwizycje mają na to istotny wpływ powodując, że dynamiki r/r są zdecydowanie wyższe i z pewnością należy się spodziewać przychodów znacznie powyżej 200 mln zł.

Sam rok 2022 to dalszy rozwój sprzedaży exportowej i kolejne akwizycje – jak już informowaliśmy Software Mind podpisał przedwstępną umowę na zakup udziałów w spółkach Code Factory, które w 1 kwartale 2022 roku powinny już finalnie dołączyć do naszej grupy tym samym bezpośrednio wpływając na osiągane wyniki. Jak mówiliśmy są to podmioty realizujące przychody roczne na poziomie ok 11 mln EUR i bardzo dobrych poziomach marżowości na wyniku EBITDA. Nadal jesteśmy w innych procesach M&A (jak wskazywaliśmy na konferencji) i mamy nadzieję, że uda się je finalizować z początkiem przyszłego roku. Nie bez znaczenia pozostaje FinTech gdzie wchodzimy w fazę early access dla nowego LiveBank w modelu SaaS na takich rynkach jak Indonezja, Malezja czy Wietnam.

Oczywiście nie bez znaczenia pozostaje rynek polski gdzie chcemy uzyskać dobre referencje pozwalające nam na jeszcze lepsze budowanie potencjału sprzedażowego tego rozwiązania. Inwestujemy również w AI Banking czy prowadzimy szereg projektów w oparciu o rozliczenie T&M w ramach bankowości mobilnej czy w firmach leasingowych. Są to projekty, które nie są obarczone ryzykiem po naszej stronie z uwagi na formę rozliczenia z klientem. Rozwój tych produktów i usług w oparciu o nowoczesne rozwiązania powoduje, że „buduje” się u nas solidna baza nowych lead-ów, które mamy nadzieję, że zostaną w satysfakcjonującej nas części sfinalizowane.

Patrząc na to jakie Grupa osiąga wyniki, generuje środki z działalności operacyjnej i stan środków na koniec chociażby 3 kwartału 2021 nie widzimy uzasadnienia w tak niskiej kapitalizacji rynkowej spółki, która można powiedzieć z wyłączeniem środków pieniężnych jest na poziomie niższym niż wycena księgowa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj