Rafa Lopez Espinosa, Globalny Dyrektor Strategii i Dyrektor Zarządzający Point72 w Polsce oraz Maciej Wolański, Dyrektor Technologii Point72 w Polsce, w rozmowie z ISBtech o biznesie zarządzania aktywami, cyfryzacji branży finansowej i planach firmy w Polsce.

Jakie trendy rynkowe w finansach dostrzega Point72 i jak się wobec nich strategicznie pozycjonuje?

Rafa Lopez Espinosa, Globalny Dyrektor Strategii i Dyrektor Zarządzający Point72 w Polsce

Rafa Lopez Espinosa, Globalny Dyrektor Strategii i Dyrektor Zarządzający Point72 w Polsce: W Point72, jako organizacji zarządzającej aktywami alternatywnymi, staramy się zapewnić naszym inwestorom zwroty z inwestycji skorygowane o ryzyko. W ciągu ostatnich kilku dekad branża stale odnotowywała wejścia nowych podmiotów na rynek i stawała się coraz bardziej konkurencyjna, co z kolei prowadziło do konieczności dalszego rozwoju funduszy.

Obecnie, tę ewolucję określiłbym jako „zacieranie się granic”. Oznacza to, że wiele firm zarządzających aktywami wchodzi na różne segmenty rynków, a style inwestowania stają się coraz bardziej połączone – dyskrecjonalne i ilościowe strategie inwestycyjne w coraz większym stopniu się pokrywają. W wyniku tej ewolucji rola technologii i danych jest coraz bardziej istotna, co zwiększa zapotrzebowanie na wysoce wykwalifikowanych programistów oraz inżynierów. Wierzymy, że w tym środowisku najbardziej skuteczne są firmy, które zatrudniają najlepszych specjalistów i przeznaczają swoje zasoby na dane oraz technologię.

Point72 zajmuje pozycję lidera. Inwestujemy w rozwój naszych talentów, technologię i poszerzamy nasze możliwości w zakresie danych. Jednym z głównych powodów, dla których otworzyliśmy biuro w Polsce, jest chęć przyciągania wykwalifikowanych specjalistów technicznych i inżynierów obecnych w regionie.

Poszukujemy ambitnych pracowników, chcących się rozwijać, potrafiących sprostać nowym wyzwaniom i rolom. Jest to niezwykle istotne, gdyż technologia, która jest dużą częścią naszej działalności, dynamicznie się rozwija, dlatego też Point72 nieustannie wprowadza innowacje.

Jakie trendy technologiczne w zarządzaniu danymi firma obserwuje i jak się wobec nich pozycjonuje?

Maciej Wolański, Dyrektor Technologii Point72 w Polsce

Maciej Wolański, Dyrektor Technologii Point72 w Polsce: Ilość dostępnych danych gwałtownie rośnie. Technologia rozwija się w szybkim tempie, pojawiają się nowe źródła danych, wzrasta także ilość danych z istniejących już źródeł. Pozwala to nam na wykorzystanie i przetwarzanie istniejących nieustrukturyzowanych danych.

W rezultacie obserwujemy kilka trendów, które pojawiają się w branży usług finansowych:
1. Chmura odgrywa znacznie większą rolę ze względu na wymaganą elastyczność zarówno w zakresie obliczeń, jak i przechowywania coraz większej ilości danych.
2. Wady typowych strategii zarządzania danymi, takich jak scentralizowane Data Lakes i Hurtownie Danych są bardziej widoczne niż kiedykolwiek. Obserwujemy powstawanie nowych, bardziej zintegrowanych struktur, które zarówno łączą zalety tych dwóch rozwiązań, jak i starają się wyeliminować ich wady.
3. Większy nacisk kładzie się również na fuzję danych, gromadzenie różnych rodzajów danych z wielu źródeł w jednym punkcie dostępu oraz zapewnianie spójnej struktury umożliwiającej prowadzenie najwyższej jakości badań.
4. Firmy wykorzystują dane poprzez zastosowanie nowoczesnych technik sztucznej inteligencji w celu automatyzacji oraz wsparcia procesu podejmowania decyzji i prowadzenia badań.
5. Ze względu na rosnącą ilość danych, odpowiednie zarządzanie nimi jest kluczowe.

W Point72 dane zawsze były ważną częścią naszego procesu decyzyjnego, dlatego dbamy o to, aby nie tylko być na bieżąco, ale przede wszystkim wyprzedzać te trendy. Dane rozprzestrzeniają się bardzo dynamicznie, jednak jakość dobrze ustrukturyzowanych danych rośnie w znacznie mniejszym tempie.

Największe sukcesy odniosą te firmy, które stworzą interdyscyplinarne zespoły rozumiejące, utrzymujące i wykorzystujące dane lepiej niż jakikolwiek samodzielny zespół specjalistów zajmujących się danymi czy technologią.

Jaka rolę w tym pozycjonowaniu będzie miało biuro w Polsce?

Maciej Wolański, Dyrektor Technologii Point72 w Polsce: Budowa i integracja nowej platformy danych jest jednym z moich priorytetów jako Dyrektora Technologii Point72 w Polsce. Pełną odpowiedzialność za działanie tej platformy posiada nasz zespół inżynierów zlokalizowany w warszawskim biurze. Jednak jednym z naszych celów jest także wspieranie kultury globalnej współpracy.

Struktura typowej organizacji jest jedną z największych barier w usprawnianiu jej systemów cyfrowych. Funkcje takie jak sprzedaż, zarządzanie produktem, operacje, technologia i finanse funkcjonują jako oddzielne działy z ograniczonym przepływem informacji, bądź brakiem współpracy między nimi. Struktura ta sprawdzała się przez dziesięciolecia, ponieważ przepływ informacji pomiędzy jednostkami w organizacji był często ograniczony i nie występowała potrzeba integracji.

W związku z postępującym przekształcaniem się organizacji w firmy cyfrowe, przepływ informacji wewnątrz działów jest coraz bardziej dynamiczny. Jednak powoduje to również powstawanie zjawiska wąskiego gardła w tym procesie. Wyzwania te spowodowane są występowaniem zróżnicowanej technologii w działach, na liniach biznesowych czy w strukturze danych, co uniemożliwia całkowitą integrację. To powoduje ograniczenie nabywania wiedzy specjalistycznej i zrozumienia biznesowego pomiędzy różnymi działami firmy.

Jak rynek asett management i rynków finansowych implementuje cyfryzację? 

Maciej Wolański, Dyrektor Technologii Point72 w Polsce: Już teraz Point72 jest firmą wysoce zdigitalizowaną. Wierzymy jednak, że musimy nieustannie wdrażać innowacje, aby pozostać w czołówce tej cyfryzacji. Dlatego też systematycznie oceniamy technologie, począwszy od ugruntowanych opcji po wschodzące trendy, w celu określenia ich potencjalnego wpływu na naszą działalność. Obejmuje to sztuczną inteligencję, usługę chmury, obliczenia kwantowe, BPM oraz HFT.

Czy i jak Point72 wykorzystuje machine learning, chmurę, HFT i inne technologie w swoim procesie biznesowym?

Maciej Wolański, Dyrektor Technologii Point72 w Polsce: Biorąc pod uwagę operacje, widzimy wiele możliwości zastosowania technologii do automatyzacji procesów wykonywanych manualnie oraz lepszego wykorzystania naszych wewnętrznych danych. Umożliwia to nie tylko zwiększenie wydajności, ale także pozwala pracownikom Point72 skupić się na strategicznych inicjatywach tworzących wartość, zamiast realizować powtarzalne zadania.

Istnieją działania, w których najlepiej sprawdza się technologia i miejsca, w których ludzie są niezastąpieni. Połączenie tych mocnych stron pomoże nam wdrażać innowacje oraz rozwijać Point72.

Jakie dalsze strategiczne plany rozwojowe ma Point72 globalnie?

Rafa Lopez Espinosa, Globalny Dyrektor Strategii i Dyrektor Zarządzający Point72 w Polsce: Kontynuujemy rozwój strategii oraz wizji firmy, aby stać się wiodącą organizacją zarządzającą aktywami w branży. Chcemy tego dokonać poprzez powiększanie istniejących zespołów, eksplorację nowych klas aktywów, opracowywanie innowacyjnych strategii oraz rozwijanie się na nowych rynkach i obszarach geograficznych.

Jesteśmy zaangażowani w naszą działalność na rynkach międzynarodowych i stale rozwijamy się w Europie oraz Azji. Otwarcie warszawskiego biura było ważną częścią naszej strategii. Poszukujemy utalentowanych pracowników, którzy wesprą Point72 w dostarczaniu
innowacyjnych, wiodących w branży narzędzi i usług, a zespoły te będą kluczową częścią
naszego sukcesu.

O Point72: Point72 Asset Management to globalna firma, która inwestuje na całym świecie w różnorodne strategie i klasy aktywów. Firma zatrudnia ponad 1 650 pracowników, w 12 biurach zlokalizowanych na całym świecie. Główna siedziba Point72 znajduje się w Connecticut w USA, a biura zlokalizowane są w Nowym Jorku, Palo Alto, San Francisco, Londynie, Paryżu, Hongkongu, Tokio, Singapurze, Sydney i Warszawie. Korzystając z ponad 25-letniego doświadczenia w inwestowaniu, naszą misją jest bycie wiodącą na rynku firmą zarządzającą aktywami. Chcemy tego dokonać poprzez osiąganie wysokiej jakości zwrotów z inwestycji skorygowanych o ryzyko, zachowując przy tym najwyższe standardy etyczne i oferując najzdolniejszym w branży nieograniczone możliwości rozwoju.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj