Marek Głazowski, prezes IFS na Europę Środkową w komentarzu eksperckim dla ISBtech o aktualnych trendach w branży IT i strategiczne podejściu IFS.

Kompleksowe rozwiązania dla przedsiębiorstw takie jak systemy ERP czy EAM uchodziły od wielu lat za dosyć powoli rozwijające się obszary o długiej kadencyjności zmian w produkcie. Ponieważ są to platformy często z setkami lub tysiącami użytkowników, a ich zakres obejmuje zarządzanie produkcją, łańcuchem dostaw, zarządzanie serwisem w kluczowych i wrażliwych obszarach działalności przedsiębiorstwa – ostrożność w kwestii wprowadzania zmian jest zrozumiała.

Najnowsze trendy wskazują, że klienci oczekują nowszych, innowacyjnych produktów, które zapewnią im przewagę rynkową. Sytuacja na rynkach wywołana pandemią, obejmująca przede wszystkim restrykcje, czy też zmiany w łańcuchu dostaw, spowodowała wzrost oczekiwań względem szybkiej reakcji producentów na tę zmienność.

Analitycy Gartnera wykazali, że klienci są bardziej chętni do inwestycji w bardziej zaawansowane systemy innowacji niż tylko takie do zbierania danych. W roku 2020, po ogłoszeniu restrykcji i ograniczeń w możliwości przemieszczania się związanej z COVID19 klienci zaczęli odczuwać problemy ze świadczeniem usług na odległość. Dotyczyło to
zarówno nadzorowania własnych urządzeń, ale także wykonywania prac serwisowych.

Kluczowe w tym procesie było wsparcie dla serwisantów oraz zapewnienie zdalnej pomocy swoim klientom. Z pomocą przyszła, m.in. wykorzystywana dotąd na mniejszą skalę technologia rozszerzonej rzeczywistości. W tej sytuacji, dla naszych klientów, najważniejsze było udostępnienie narzędzi, które będzie w pełni wbudowane w system i umożliwią pełne wykorzystanie dokumentacji, a także pozwoląna współpracę między osobami współdzielącymi obraz.

IFS udostępnił klientom moduł IFS Remote Assistance, a korzyści oraz pozytywne opinie klientów przyszły bardzo szybko. Jeden z naszych klientów, Alfa-Laval, uruchomił rozwiązanie w ciągu 6 tygodni. Dzięki temu ponad 150 serwisantów rozpoczęło wykorzystanie narzędzia w codziennej pracy, co zdecydowanie przełożyło się na efektywną realizację zadań biznesowych w tym trudnym czasie, a rozwiązanie zostało integralną częścią realizowanych przez klienta procesów.

Doświadczenia takie jak analiza potrzeb rynkowych wywołała konieczność wypracowania zmienionego strategicznego podejścia do rozwoju produktu. Nowa wersja platformy oferowanej przez IFS powstała właśnie z myślą o zapewnieniu możliwości szybkiej reakcji na zmieniające się potrzeby oraz tworzenia intuicyjnych i łatwych w użyciu aplikacji.

Kadencja produktowa wynosi teraz 6 miesięcy i właśnie w takich odstępach czasu dodajemy i udostępniamy nowe funkcjonalności. System IFS został też jeszcze bardziej otwarty na integrację i rozbudowę. Sprzyja temu warstwowa architektura aplikacji. Co istotne, to klient kontroluje proces związany z uaktualnieniem systemu jak i jego rozszerzeniami. Nowe produkty IFS dają klientom swobodę wyboru w zakresie jego instalacji na własnym sprzęcie lub w dowolnie wybranym centrum hostingowym. Często takie wymaganie są kluczowe dla rynku np. w sektorze obrony.

Trendy w branży IT to także jak wcześniej wspomniałem wprowadzanie do produktu innowacji, a tym samym wzmocnienie możliwości szybszego budowania przewagi konkurencyjnej naszym klientów. Doskonałym przykładem jest również wykorzystywanie sztucznej inteligencji – machine learning. Nasze doświadczenia z tą technologią są już wieloletnie. W praktyce znajduje to swoje zastosowanie w rozwiązaniu IFS do harmonogramowania, a jej największe sukcesy zauważamy przy usługach serwisowych świadczonych w terenie.

Inne zastosowania dostępne teraz lub w następnych miesiącach to kwalifikacja leadów w CRM, wykrywanie sezonowości popytu, predykcja awarii dla zmniejszenia awaryjności i kosztów przestoju. Projekty te są realizowane we współpracy z klientami, co daje gwarancję ich użyteczności.

Kładziemy również duży nacisk na rozbudowę narzędzi BPA (automatyzacji procesów biznesowych), która ma na celu zmniejszenie kosztów i redukcję powtarzalnej pracy, co jest istotne przy rosnącym koszcie pracy i niedoborach na rynku. IFS zawsze stawia intensywny rozwój swojego oprogramowania wspólnie z klientami, dzięki czemu umożliwiamy budowanie wartości dodanej, zapewniamy dostęp do innowacji, otwartość, elastyczność i skalowalność rozwiązania. Rozumiemy, że sukces naszych klientów jest też naszym sukcesem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj