Rozwiązania cyfrowe częścią zmian w budownictwie

Marek Janiak, DOMINION Polska
Marek Janiak, DOMINION Polska

Marek Janiak, członek zarządu Dominion Polska, w komentarzu eksperckim dla ISBtech o nowych technologiach i nowych trendach w służbie specjalistycznych inwestycji budowlanych.

Zmieniający się świat wymusza na każdym sektorze gospodarki innowacyjne podejście i wykorzystanie nowych technologii w dotychczasowej działalności biznesowej. Dochodzi do tego rewolucja przemysłowa, nazywana Przemysłem 4.0, która powoduje zmiany związane z nowymi sposobami projektowania oraz produkcji materiałów i prefabrykatów, co będzie miało konsekwencje dla całej branży i realizacji inwestycji budowlanych.

Następuje widoczne przejście od dużych, kosztochłonnych projektów infrastrukturalnych, szczególnie w energetyce konwencjonalnej, w stronę energii odnawialnej i wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych (cyfrowych) w oparciu o transfer wiedzy także w przemyśle ciężkim i projektach opartych o zrównoważone budownictwo skierowane do biznesu.

Nowe trendy w budownictwie

Prace badawczo-rozwojowe, czyli B+R (ang. research and development – R&D) to działalność twórcza obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowane w sposób systematyczny w celu zwiększenia oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań dla biznesu i przemysłu w procesie transformacji, który dotyka wszystkie sektory gospodarki. W sekwencji R&D najważniejszymi elementami są innowacje.

Jednym z kluczowych czynników umożliwiających efektywną pracę i osiąganie wyróżniających się wyników jest bliskość rynku. Potrzeby, trendy i możliwości, które pojawiają się w różnych obszarach działalności, są siłą napędową R&D w firmie. Poprzez obserwację rozwoju technologii i śledzenie poczynań konkurencji przez poszczególne działy, wykrywamy priorytetowe obszary dla wdrażania projektów badawczych, rozwojowych i innowacyjnych, które mogą stanowić skuteczną odpowiedź na potrzeby klientów.

Konwencjonalne budownictwo przemysłowe przechodzi zmianę jakościową poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii. Dobrym przykładem takiej technologii może być metoda ślizgowa (z ang. slipform). Jest to obecnie najszybsza i doskonała jakościowo forma budowy konstrukcji betonowych dla zachowania monolitycznej struktury wznoszonego obiektu. Technika ta zapewnia wielokrotnie szybsze wznoszenie budowli niż tradycyjna metoda (około 5-7 razy szybciej w porównaniu do metod konwencjonalnych).

Proces betonowania ślizgiem jest również bezpiecznym sposobem prowadzeni inwestycji budowlanych. Począwszy od prostego rozwiązania ściany wykonanej metodą ślizgową technologia ta pozwala nam na zbudowanie praktycznie nieograniczonej liczby konfiguracji, kształtów i rozmiarów, zwłaszcza gdy projekt jest uwarunkowany czasowo.

Obserwujemy z zainteresowaniem skokowy rozwój sektora energii odnawialnej i inwestycji branżowych, które stwarzają firmom możliwości budowy, finansowania, wyposażenia i zarządzania elektrowniami oraz infrastrukturą stowarzyszoną, szczególnie w ramach programu IPP (Independent Power Producer). Obecnie na świecie nowe technologie, nie tylko w sektorze czystej energii, już wydatnie przyspieszają rozwój biznesu, niestety w Polsce wciąż jesteśmy na początku tej drogi.

Dobrym przykładem są realizowane projekty farm wiatrowych (offshore/onshore) czy wież solarnych, gdzie generowanie energii elektrycznej odbywa się, za pomocą skoncentrowanej energii słonecznej (CSP), przy użyciu odbiorników umieszczonych na szczycie wysokiej żelbetowej wieży. Wieża musi być precyzyjnie zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby wytrzymać duże obciążenie na jej wierzchołku. Bez nowoczesnych technologii byłoby to niemożliwe.

Zmiana systemu i czasu pracy

Kolejną zmianą, jaka zaszła w ostatnim czasie, jest odejście od dotychczasowego systemu pracy. Świadczenie pracy jeszcze na początku 2020 roku wyglądało zupełnie inaczej niż obecnie. Możemy zatem śmiało stwierdzić, że nastąpiła pewna ewolucja, a dla niektórych branż i sektorów gospodarki nawet rewolucja.

Skutki pandemii koronawirusa COVID-19 wymusiły na pracodawcach odejście od tradycyjnych biur i pracy w jednym pomieszczeniu (open space), na rzecz właśnie pracy zdalnej i rozwiązań hybrydowych z wykorzystaniem Internetu. Tak nagła zmiana spowodowała duży wzrost popularności narzędzi online, które wcześniej były wykorzystywane sporadycznie. Wiele osób pracę zdalną wciąż traktowało okazjonalnie, raczej jako egzotyczną odskocznię od pracy z biura.

Co ważne, reorientacja, która nastąpiła dzięki użyciu nowoczesnej technologii oraz wykorzystania rozwiązań komunikacji online stwarza możliwości projektowania i budowania w każdym miejscu na świecie, nie ograniczając firm budowlanych pod względem geograficznym. Dzięki digitalizacji procesów koncerny budowlane są w stanie monitorować projekty w kilkudziesięciu różnych krajach z trzech, czterech lokalizacji. Cyfrowe narzędzia do zarządzania projektami dają przewagę technologiczną i zwiększają konkurencyjność.

Budownictwo zrównoważone zyskuje na popularności

Zrównoważone budownictwo obecnie to projektowanie, budowanie oraz użytkowanie z myślą o przyszłości. Powstające w ten sposób budynki nie zanieczyszczają środowiska i są przyjazne dla użytkowników. Celem zrównoważonego budownictwa jest poprawa istniejących oraz kształtowanie nowych warunków zamieszkania i pracy. Procesy te są nieuniknione i wiążą się z przejściem od konwencjonalnej energetyki i przemysłu ciężkiego w stronę zielonej energii oraz ekologicznych rozwiązań w zgodzie ze standardami ESG i poszanowaniem CSR.

Warto wspomnieć o nowych ekologicznych technologiach metodzie kogeneracji, gdzie równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w jednym procesie technologicznym zapewnia wzrost sprawności energetycznej i prowadzi do znacznie mniejszego zużycia paliwa niż w procesach rozdzielonych.

Kolejnym przejawem troski o środowisko w budownictwie przemysłowym jest strategiczne myślenie o śladzie węglowym już na etapie powstawania projektu. Obecnie wdrażane są rozwiązania technologiczne, które chwilę temu nie były jeszcze brane pod uwagę, a dziś są standardem. Doszliśmy do wniosku, że otaczające zmiany ekosystemu są wynikiem naszej działalności i odziaływania człowieka na środowisko naturalne. Dlatego musieliśmy zmienić podejście do prowadzonych biznesów, projektów, budów, i dalszego rozwoju infrastrukturalnego świata, po to, by nasza planeta jeszcze przez wiele lat tętniła życiem.

Nie ma już wątpliwości, że także w sektorze dużych wyspecjalizowanych inwestycji budowlanych nadeszła era ESG, czyli długoterminowego inwestowania w tego typu projekty z uwzględnieniem odpowiedzialności środowiskowej (Environmental), społecznej (Social) i z poszanowaniem ładu korporacyjnego (Governance).

Także wdrożenie strategii CSR (Corporate Social Responsibility) w firmach sektora budowlanego nie jest już postrzegane tylko jako seria projektów realizowanych przez konkretny dział, ale jako temat, który powinien być w centrum zainteresowania całej organizacji. Przynajmniej na tym powinny skupiać się firmy, które chcą pozostać liderami w przyszłości. Obecnie odpowiedzialność społeczna stała się kwestią strategiczną. Jest to sposób prowadzenia działalności przez firmę z uwzględnieniem wpływu, jaki wszystkie jej działania mają na klientów, pracowników, akcjonariuszy, środowisko i społeczeństwo w ogóle.

Okazuje się, że najbardziej odpowiedzialne społecznie firmy są również najbardziej konkurencyjne, także dzięki transferowi nowych technologii. Dobra strategia CSR jest źródłem innowacji, która stymuluje rozwój nowych produktów i usług.

DOMINION od ponad 25 lat prowadzi swoją działalność budowlaną w Polsce, początkowo jako KARRENA, następnie BEROA. Obecnie, już jako DOMINION Polska, realizuje „pod klucz” specjalistyczne inwestycje budowlane. Do podstawowych realizacji usług projektowo – budowlanych DOMINION Polska należą: wieże solarne, usługi montażu przemysłowego, kominy żelbetowe, chłodnie kominowe z naturalnym ciągiem, chłodnie wentylatorowe, wykładziny ogniotrwałe, silosy oraz zbiorniki magazynowe dla materiałów sypkich. DOMINION Polska świadczy usługi dla takich branż, jak: energetyka, energetyka odnawialna, telekomunikacja, przemysł, produkcja.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj