Magdalena Nowicka, Wiceprezes Zarządu Banku BNP Paribas, odpowiedzialna za
Obszar Nowych Technologii i Cyberbezpieczeństwa w rozmowie z ISBtech o strategii IT banku.

Proszę o wskazanie mapy drogowej implementacji nowej strategii IT banku.

Najważniejszym aspektem naszej mapy drogowej strategii IT@Scale jest jej ścisłe powiązanie ze strategią banku na lata 2022-2025 – GObeyond. Jako bank chcemy rosnąć w wielu wymiernych aspektach, mamy ambicję dostarczać jeszcze lepsze produkty i serwisy, jeszcze szybciej, we wszystkich kanałach. Stąd nowa strategia IT adresuje temat skalowalności.

Jestem przekonana, że to właśnie skalowalność będzie nową walutą. Te banki, które posiądą kompetencje szybkiego i ekonomicznego skalowania rozwiązań technologicznych, będą miały przewagę konkurencyjną. Dlatego tak ważne w naszej strategii są tematy chmurowe czy hiperautomatyzacja.

Warto zaznaczyć, że tworzyliśmy IT@scale razem z biznesem. Analizowaliśmy technologiczne trendy przyszłości i ich wpływ na sektor finansowy. Jako wiodące zdefiniowaliśmy Green Finance, Cloud Banking, personalizację usług w oparciu o sztuczną inteligencję czy wielokanałowość.

Mamy już zdefiniowanych 11 strategicznych inicjatyw, które są w różnych fazach przygotowania. Największa, a może nawet najważniejsza, to GOCore czyli głęboka transformacja systemu transakcyjnego banku. Jesteśmy w fazie analizy docelowej architektury. Pierwsze rozwiązania dla biznesu dostarczymy w przyszłym roku. Kierunkiem jest architektura modułowa, która da nam dużą elastyczność w przyszłej migracji do systemu transakcyjnego w chmurze.

Czy można uszczegółowić jakie kwoty zostaną zainwestowane w poszczególne kluczowe obszary strategii?

Łącznie chcemy zainwestować w rozwój technologiczny banku 1,5 mld zł w latach 2022-2025. 500 mln zł zainwestujemy w strategię IT@Scale i przebudowę systemu transakcyjnego, a dodatkowy 1 mld zł w rozwiązania technologiczne dla Klientów i biznesu.

Jak Bank chce finansować tę strategię?

Wraz z nową strategią banku i IT, zatwierdzony został także stosowny budżet, w sumie 1,5 mld zł na najbliższe 4 lata na inwestycje w technologię.

Czy współpraca przewiduje sojusze technologiczne lub współpracę z hyperscalerami?

Stawiamy na wewnętrzne siły IT, ale nie wykluczamy partnerstw. Całe podejście można określić mianem Smart – czyli tam, gdzie widzimy ekonomiczny lub biznesowy sens współpracy, jak najbardziej będziemy ją podejmować. Obszar, w którym widzimy największy potencjał do takiej współpracy, to nasz Tribe Open Banking. Z definicji otwarta bankowość oznacza współpracę i wymianę danych, warto podkreślić, że korzyści biznesowe leżą po obu stronach.

Czy bank będzie chciał posiadać infrastrukturę i zasoby potrzebne do realizacji strategii czy uwzględnia outsourcing w tym zakresie?

W zależności od obszaru, infrastruktura będzie w naszym centrum komputerowym lub oparta zostanie o chmurę obliczeniową. Skalowalności nie zapewnimy bez chmury obliczeniowej, to dla nas priorytet.

Podobnie jak inne banki, mamy jednak wyzwania regulacyjne. Dlatego w naszej strategii, w obszarze GOCloud, bardzo uważnie będziemy dobierali aplikacje czy systemy, które będą migrować do chmury prywatnej Grupy BNP Paribas, a które ostatecznie znajdą się w chmurze publicznej. Warto dodać, że obecnie zakup z chmury publicznej wysoce wyspecjalizowanych serwisów, na przykład analityki danych czy sztucznej inteligencji jest bardziej pożądany, niż zakup prostej mocy obliczeniowej.

Wojna w Ukrainie zmienia też myślenie o chmurze w kontekście przechowywania danych, systemów krytycznych i zapewnienia ciągłości działania. Tak więc chcąc zapewnić skalowalność dzięki chmurze, w pierwszej kolejności pamiętamy o bezpieczeństwie danych.

Jakie działania będą podejmowane do pozyskania odpowiednich specjalistów?

Sukces realizacji strategii IT@Scale będzie zależał od naszych ekspertek czy ekspertów IT. Chcemy więc jako organizacja pozyskiwać talenty, ale być tak atrakcyjnym pracodawcą, żeby zostali z nami na długo. Dlatego skalowalność dotyczy również Talent@Scale.

Osobiście wierzę, że silną motywacją dla pracowników z obszaru IT jest chęć rozwoju i dostęp do najnowszej technologii. Wdrażamy Engineering Culture. Chcemy, żeby nasz zespół IT mógł rozwijać kompetencje poprzez programy upskillingowe i certyfikacje.

Stawiamy na dzielenie się wiedzą, stąd program UniversITy, w którym trenerami są nasi wewnętrzni specjaliści i specjalistki z IT. Ważny jest dla nas rozwój wewnętrznych kompetencji, stąd program I can do IT, adresowany dla pracowników z biznesu, którzy chcą się przekwalifikować.

Jestem przekonana, że sama strategia IT@Scale, w ramach której będziemy realizowali ciekawe projekty technologiczne, będzie przyciągać do nas talenty IT. W końcu to unikalna okazja, żeby wziąć udział w dużej cyfrowej transformacji banku, mieć poczucie sprawczości i wpływu na wybór rozwiązań, a także dostęp do najnowocześniejszych technologii. Dodam, że w ramach naszego obszaru mamy R&D, które realizuje wiele ciekawych projektów, na przykład rozwijamy współpracę z IBM w obszarze komputerów kwantowych.

Ponadto, dla kluczowych kompetencji zakładamy istotne zwiększenie liczby pracowników etatowych w miejsce pracowników kontraktowych, aby móc skutecznie zainwestować w ich rozwój i możliwość pracy przy ambitnych inicjatywach, jakie w najbliższych latach będziemy realizować.

Jakie kluczowe trendy w fin i tech adresuje strategia?

IT @Scale to gruntowna zmiana technologii wykorzystywanych w banku w celu umożliwienia skalowania biznesu. To też zmiana spojrzenia na partnerstwo IT i biznesu. Widzimy rolę IT jako strategicznego partnera, w pełni wykorzystującego potencjał technologiczny do tworzenia innowacyjnych, cyfrowych produktów i usług. Planujemy głęboką transformację ekosystemu Core Banking w celu udoskonalenia doświadczeń Klientów oraz umożliwienia intensywnego rozwoju otwartej bankowości.

Przebudowa będzie szła w kierunku modułowej architektury. Skalowalność umożliwi budowa środowiska hybrid-multicloud dla zapewnienia dostępu do najnowszych usług i technologii. Chcemy zadbać o moc obliczeniową platformy danych. Tutaj pomoże zastosowanie najnowszych usług chmurowych do zaawansowanej analizy, modelowania danych i sztucznej inteligencji.

Nie zapominamy o naszych pracownikach, dlatego czeka nas dalsza ewolucja hybrydowego środowiska pracy, wdrożenie nowoczesnych narzędzi podnoszących efektywność i komfort hybrydowej oraz w pełni cyfrowej pracy. Zaadresujemy też redukcję długu technologicznego po zrealizowanych fuzjach, przebudujemy aplikacje do architektury modularnej opartej o interfejsy API i mikroserwisy. To wszystko będzie wsparte poprawą dojrzałości procesu wdrożenia oprogramowania poprzez zastosowanie automatyzacji oraz innowacyjnych standardów i narzędzi.

Nowa strategia IT uwzględnia wiele z trendów, jakie obserwujemy na rynku, a są to m. in.:

 Znaczna adopcja rozwiązań chmurowych: do 2025 roku chcemy mieć prawie połowę aplikacji działających w chmurze
 Rozwój Open Bankingu i ekspozycję naszych usług w rozwiązaniach partnerów, jak i
udostępnienie ich usług naszym Klientom

 Modularyzacja i APIfikacja architektury ze zwiększaniem jej skalowalności, elastyczności i niezawodności oraz jednoczesnym eksponowaniem naszego API na budowanym przez Grupę BNP Paribas API Marketplace
 Modernizacja ekosystemu płatności w celu szybszej adopcji nowych metod płatności
oferowanych Klientom
 Ściślejsza kooperacja z eCommerce i mCommerce
 Rozwój Customer 360 i platformy AI w celu znacznego zwiększenia adopcji rozwiązań
opartych o sztuczną inteligencję i zaawansowaną analitykę
 Rozbudowa R&D, w ramach którego testujemy rozwiązania oparte o Quantum Computing czy smart asystentów

Czy w ramach strategii uwzględnione byłyby akwizycje, zasobów, rozwiązań, firm lub aktywów IT?

Na tym etapie nie planujemy, ale też nie wykluczamy akwizycji w przyszłości. W IT@Scale ważnym filarem jest Partnership@scale – czyli świadomie zbudowana kompetencja zwinnego reagowania na potrzeby i dostosowywania modelu biznesowego do potrzeb. Niezmiennie jednak wierzę, że kluczem są silne, kompetentne, wewnętrzne zespoły IT i efektywny model operacyjny. Mamy już ciekawe przykłady takiej współpracy, na przykład inwestycję w Autenti.

Czy Bank przewiduje specjalne programy akceleracyjne w ramach strategii?

Będąc częścią Grupy BNP Paribas korzystamy z globalnej skali, jaką mamy także w kontekście programów akceleracyjnych oraz poszukiwania ciekawych rozwiązań w środowisku startupów i fintechów. Dodatkowo prowadzimy lokalne Biuro Otwartych Innowacji, które kooperuje zarówno z grupowymi odpowiednikami, jak i z lokalną społecznością innowatorów.

Warto dodać, że postawiliśmy na naszą wewnętrzną zwinność i przyspieszenie. Od stycznia 2022 roku pracujemy w pełni operacyjnej strukturze Agile@Scale. Za nami więc transformacja, która pozwoliła nam lepiej przygotować się do realizacji strategii i sprawniej odpowiadać na wyzwania zmieniającego się świata. W końcu jesteśmy Bankiem zmieniającego się świata, a technologia ten świat może zmieniać.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj